VACATURES

OZO is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die computerles willen geven.

De lesvorm is één op één, dus één docent voor één cursist.

De cursist staat centraal, en de lessen worden ingevuld in onderling overleg met de docent - met u dus. Er is geen vast lesprogramma en er wordt van u verwacht dat u een brede algemene kennis heeft van computers met Windows® als besturingssysteem. Er wordt dus niet van u verwacht dat u "alles" van Word® en Excel® weet; cursisten die "alles van Word" willen leren worden naar andere cursusaanbieders doorverwezen.

Onze cursisten zijn even divers en kleurrijk als de wijken waaruit ze komen - de oudere stadswijken. Geduld en een open mind zijn net zo belangrijk - misschien wel belangrijker - dan uw computerkennis.

Nog steeds geïnteresseerd? neem dan eens contact op met het STIP.

STIP Oosterparkwijk
Locatie Treslinghuis
Klaprooslaan 120
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur
Tel. 050 – 368 38 96
Email:oosterpark@stip-groningen.nl