Over OZO

OZO, Ouderen & Zelfredzaamheid Oude wijken, begint in de Grunobuurt. Daar ging in 2007 het project Ouderen & Zelfredzaamheid van start. Toen in 2008 de MJD afdeling Ouderenwerk de vraag kreeg om computerlessen voor ouderen in de Oosterparkwijk te organiseren, werd besloten het succesvolle concept van de Grunobuurt ook in de Oosterparkwijk toe te passen en OZO (toen nog: Ouderen & Zelfredzaamheid Oosterpark) was geboren!

OZO sluit aan bij een tweetal maatschappelijke ontwikkelingen. Ten eerste blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen met het risico dat zij in een sociaal isolement terecht kunnen komen. Van groot belang is dat er in de directe woonomgeving voldoende en aantrekkelijke activiteiten zijn waar men andere wijkbewoners kan ontmoeten en nieuwe contacten op kan doen.

Digitalisering van de communicatie en dienstverlening is de tweede maatschappelijke ontwikkeling die het leven van ouderen beďnvloed. Veel informatie en diensten zullen in de nabije toekomst alleen nog digitaal verkrijgbaar zijn. Om actief mee te blijven doen aan de samenleving moeten ook ouderen in deze ontwikkeling mee.

De doelstelling van OZO is de (oudere) wijkbewoner in staat te stellen optimaal van de mogelijkheden die computer en internet bieden gebruik te maken. Tevens wil het project de participatie van wijkbewoners aan activiteiten en daarmee de sociale contacten in de wijk bevorderen. Deze activiteiten kunnen bestaan uit het volgen van computerles, maar ook uit het actief bijdragen aan en/of geven van deze lessen, als vrijwilliger eventueel in het kader van sociale activering, participatie en/of re-integratie.

Dat was 2008. Tegenwoordig is OZO geen project meer, maar zijn de computerlessen opgenomen in de reguliere programmering van de buurt- en speeltuinverenigingen. Ook heeft OZO broertjes en zusjes gekregen door de hele stad: naast de Grunobuurt en de Oosterparkwijk kan men nu ook in de Hoogte, Hoogkerk en Oosterhoogebrug door OZO verzorgde computerlessen krijgen.
Tenslotte is ook de doelgroep wat breder geworden; naast 55-plussers wordt ook les gegeven aan jongere mensen voor wie "privéles" wel werkt en klassikaal onderwijs niet.

Nog meer weten? Neem dan contact op met STIP Oosterpark:

STIP Oosterparkwijk
Locatie Treslinghuis
Klaprooslaan 120
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00 – 12.00 uur
Tel. 050 – 368 38 96
Email:oosterpark@stip-groningen.nl